Zilverenkloot
1919 de allereerste wedstrijd om de Zilveren-Kloot

Noord overduidelijk winnaar in 2017


De selectie van Noord-Twente was dit jaar te sterk in de jaarlijkse traditionele wedstrijd om de zilverenkloot. Deze wedstrijd tussen de 25 beste klootschieters van Noord-Twente en Zuid-Twente werd dit jaar voor de 60e keer gehouden op de Haarlerheidebaan in Reutum. Nadat de openingstoespraak werd verricht door Ad Luttikhuis (voorzitter commissie zilverenkloot) werden er bloemstukken gelegd bij de 3 gedenkstenen op de baan. Zoals altijd worden de openingschoten verricht door de veuropscheeters van beide teams, Dennis Monninkhof namens Zuid en Marc Luft namens Noord. Bij het eerste schot lag Zuid een kleine 15 meter voor op Noord. Deze afstand werd bij het tweede schot al terug gebracht tot ongeveer 6 meter. Met een geweldige uithaal door Mark Tijkotte (Noord) had Michel Nijland geen antwoord en Noord nam toen de leiding met 10 meter over. De 4e speler van Zuid Luuk Zanderink was zo slim om op de kloot op de (door lopende) straat te mikken om zodoende een 20 meter terug te pakken, maar ook de 4e speler van Noord Jesse Wennink gooide de kloot op de straat en dus bleef de achterstand voor Zuid het zelfde. Vervolgens liep Noord steeds verder uit door goed en constant te schieten. Door een zeer strak 8e schot van Gerrit Hofste lag Noord inmiddels een dikke 50 meter voor. Voor Hofste was het vanaf 1983 inmiddels de 35e deelname aan de Zilverenkloot. Zuid bleef van haar kant ook goed door schieten door o.a. Maarten van Es, Marcel Zwiers en Jeroen Kienhuis en kwam hierdoor ook geregeld terug tot een achterstand van ongeveer 5 meter, maar telkens wist Noord toch de afstand te vergroten onder fanatieke aanvoering van de spelers van Mander. Zij wisten de overige spelers van Noord goed te motiveren. Bij het tweede gedeelte van de wedstrijd ging het bij Zuid dan toch niet goed. Marc Luft was dit keer Dennis Monninkhof wel de baas en opnieuw werd de voorsprong door Noord vergroot. Toen vervolgens namens Noord Robert Meier, Mark Tijkotte en Jesse Wennink met lange schoten aan de beurt waren geweest was de wedstrijd in principe gespeeld. Even later bij het 8e schot van het 2e gedeelte lag Noord toch al meer dan 100 meter voor. Zuid probeerde nog door toedoen van Patrick Kristen en Bas Senger iets terug te doen, maar was het aan Noord zijde Peter Beld die de afstand weer vergrootte tot weer een dikke 100 meter. Zuid had dan nog wel een vrouwelijke speelster (Silke Tulk) in haar team, maar ook zij kon niet voorkomen dat de achterstand inmiddels al een schotlengte bedroeg. Zelfs in de “achterhoede” had Noord lange schoten door Arjan Blankenvoort en Mark ten Dam en zodoende was het voor de laatste schutter Bjarne Busscher een koud kunstje om de overwinning helemaal veilig te stellen voor het team van Noord-Twente.

'n Eersten pries, 'n Zilv'ren Kloot Dee krig de boerschop
Dee 't best in Arnhem op den wedstried schöt.
Dee 4 september daor hef e west.
Hoolt Twentenaren toch altied 't Klootscheeten in eere.
Laot vleegen over 't veeld zoo wied
de belle hen en weere.


Zo luid het gedicht van de grote volkskenner van Twente J.J. van Deinse, dat gegrift staat op de Zilveren Kloot van 1919. Deze werd als trofee door de Oudheidkamer Twente te Enschede uitgeloofd voor de wedstrijd in Arnhem tussen klootschieters van Noord en Zuid-Twente, bij gelegenheid de viering van het Vaderlands Historisch Volksfeest.
In de geschiedenis van het klootschieten is er nauwelijks een onderwerp waar zoveel om te doen is geweest en dat zo vaak tot verhitte gesprekken heeft geleid als juist dit.

Een gewestelijk comité waarvan J.J. van Deinse secretaris was, onderhield de contacten met het Algemeen Comité en de vertegenwoordigers van de Twentse boerschoppen.
Zo werd er besloten om op 4 september 1919 een wedstrijd klootschieten te organiseren in het kader van het Historisch Volksfeest.
Op 3 september vertrok vanuit Oldenzaal een speciale trein naar Arnhem met ongeveer 550 Twentse klootscheeters, anwiezers, stokleggers en "supporters".
Menig boerenknul zat toen voor het eerst in de trein, als hij tenminste niet in militaire dienst was geweest.
Zo kwamen ze te Arnhem aan. Door hun geschreeuw en gejoel gaven ze duidelijk te kennen dat ze kwamen voor de grote wedstrijd.. En het werd een geweldige wedstrijd, die aan het geschreeuw van anwiezers en het aanmoedigende publiek nog het luide "geklik-klak" van de klompen toevoegde.
Na 5 uur strijd mocht de "veuropscheeter" G. Mensink van Noord, de Zilveren Kloot in ontvangst nemen van Generaal Kist, onder voorwaarde dat er ieder jaar ergens in Twente een wedstrijd werd gehouden, waarbij de Zilveren Kloot weer ingezet zou worden.

Elk jaar op de eerste zondag in september wordt traditioneel nog steeds de wedstrijd verschoten, met als inzet de Zilveren Kloot. De 25 beste klootschieters van Noord-Twente tegen de beste 25 klootschieters van Zuid-Twente (de man 2 schöt)

Keerls in t veld,het beus oet,
 De baan los,de veuropscheeters
 Achter’n stok, buut’n kloot en
 Smiet’m zo wiet aj kont, want
Dat is klootscheeten!”
Lees ook de historieWe ontvingen een mail van Johan Effing, met daarin een link naar een  pagina van de Koninklijke bibliotheek met een verslag van de Zilveren kloot uit 1927. Interessant is dat hier wordt verwoord dat de winnaar van de Zilveren Kloot hem na 2x achtereen of 3x in totaal mag houden!
Lees maar eens door, leuk stukje speurwerk van Johan.
Klik op klootschieten in Twente voor het digitale origineel


Uit Ootmarsum wordt aan de N.C. Ctr. geschreven:
Zaterdag was het de dag der klootschieters. In de Haarlerheide bij Ootmarsum zou beslist worden, welke partij, Noord of Zuid Twente, den zilveren kloot in zijn bezit zou krijgen.
Zou hij blijven berusten in de Noordelijke gouwe van het aloude Tubantenland of zou hij in triomf over de Kanaalbrug gedragen worden naar het Zuiden, om daar zijn rondegang door de buurtschappen te maken?
De belangstelling was enorm. Nimmer is de Haarlerheide door zoveel voeten betreden. Naar schatting gaven meer dan 2000 menschen van hun belangstelling in dezen worstelkamp blijk. Naast struische jonge kerels, afgeleefde grijsaards, die een halve eeuw geleden de mannen waren, die den kloot "beuren konden".
Tien personen uit elke buurtschap worden tot den strijd uitverkozen. Noord telt de buurtschappen: Reutum, Agelo, Vasse, Fleringen, Mander, Tubbergen, Tilligte, Lattrop en Maria-Parochie. Zuid brengd Rossum, Albergen, Weerselo, Hasselo, Deurningen, Saasveld, Volthe, Noord-Deurningen, Berghuizen en Losser in het veld. Natuurlijk moet er eerst even gekibbeld worden, zonder dit toch schijnt een klootschieterwedstrijd niet bestaanbaar. Noord beweerd dat Noord berghuizen, als hebbende in Arnhem niet meegedaan, moet worden uitgesloten; Zuid zegt, dat Noord en Zuid-Berghuizen één buurtschap zijn, evenals b.v. Groot en Klein-Agelo van de tegenpartij. Zuid krijgt zijn zin.
Alvorens de strijd begint, neemt de heer H. van Koersveld uit Albergen, het woord Hij is de man, die zeer geijverd heeft voor het behoud van onze mooie Twensche klootschieterssport. Hij las de z.g. "krijgsartikelen"voor, waaraan de partijen zich te houden hadden. Er zou één ronde gepeeld worden, d.w.z. elke deelnemer deed slechts één schot. Wie den kloot tweemaal achetereen of driemaal in het geheel gewonnen heeft, is voorgoed eigenaar. Dan zullen de gezamelijke buurtschappen een nieuwen wisselprijs vaststellen.
Het geroep: de weg los, de weg los! was het sein, dat de wedstrijd beginnen zou. Jassen en vesten worden uitgegroeid, de klompen uitgetrokken, de petten neergesmeten.
Na een spannenden wedstrijd werd Noord overwinnaar.
Bron:
Kop:    Klootschieten in Twente.
Krantentitel:  Tilburgsche courant
Datum, editie:   09-06-1927, Dag
Jaargang, nummer:    63, 10274
Uitgever:    N. Luijten
Plaats van Uitgave:    Tilburg
PPN:    833066226
Verschijningsperiode:    1869-1931
Periode gedigitaliseerd:   1869 t/m 1931
Voorloper :    Weekblad van Tilburg
Verspreidingsgebied:    Regionaal/lokaal
Soort artikel:    artikel
Bezit en bezitskenmerk:    KB C1128